Những ưu nhược điểm của dịch vụ chuyển hàng bằng tàu hỏa - Tây Nguyễn