Ship COD là gì? Ưu nhược điểm của phương thức giao hàng thu tiền hộ - Tây Nguyễn