Chính sách thanh toán

Cách 1: Thanh toán chuyển khoản

 

  • Thanh toán qua thẻ Quốc tế, visa
  • Thanh toán qua thẻ Nội địa

Cách 2: Thanh toán bằng tiền mặt