Xe tải bao nhiêu tấn được vào thành phố? - Tây Nguyễn