Xe 5 tấn chở được bao nhiêu khối? Thông số chi tiết - Tây Nguyễn